Tháng Tám 18, 2021
Sâu hại điều – Bọ xít muỗi (Helopeltis sp., Rhynchola, Miridae)
By admin | | 0 Comments |
Bọ xít muỗi là loại sâu gây hại nguy hiểm
Cắt bóc vỏ trong chế biến hạt điều – Bóc cắt vỏ thủ công
By admin | | 0 Comments |
Chẻ điều hay còn gọi là cắt bóc vỏ (cắt
Dịch ép trái điều cô đặc
By admin | | 0 Comments |
Dịch ép trái điều đục và dịch ép trái điều